Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Piri Reis, turecki admirał, już w 1513 r. posiadał atlas map, wśród których była taka z wybrzeżami Ameryki Południowej  i... Antarktydy, odkrytej 300 lat później. Z admirałem  zetknął się  kiedyś także pilot... Kolumba, Juan de la Cosa. Kilka lat później, w 1520 r., Ferdynand Magellan ujawnił, co widział  na mapach króla Portugalii, zaś w 1733 r. Philippe Bauche posiadał mapę Antarktydy bez lodu, jako kontynentu na dwóch wyspach.  

Takie mapy sprzed 500 lat to kopie map sprzed tysięcy lat. Tak właśnie, przed 500 laty,  mówili o nich  ich ówcześni posiadacze. 

Jakie to ma znaczenie ? Bardzo duże, gdyż ujawnia  inny obraz dawnych czasów, a to wiedzie do jeszcze większych pytań.

Zagadka dawnych map

Piri Reis already in 1513 had maps, among which was one with the coasts of South America and ... Antarctica, discovered 300 years later. Admiral also once met a pilot ... Columbus, Juan de la Cosa. A few years later, in 1520, Ferdinand Magellan revealed what he saw on the maps of the King of Portugal, and in 1733 Philippe Bauche possessed a map of Antarctica without ice - as two islands. Such maps from 500 years ago are copies of maps from thousands of years ago. That's what their owners said about them. What does it matter? It shows a different picture of old times, and this leads to  bigger questions.