Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

nie klikaj na to !  mp3

Organizm człowieka  wytwarza pole niskiej częstotliwości od kilku do kilkudziesięciu Hz. To pole ( biopole ? elektropole ?) bardzo delikatne.

Współczesna fizyka mówi, że myślenie  wytwarza pewien rodzaj pola.

Czy jest to bliskie temu, co napisał św. Paweł w 1 liście do Koryntian 15.44 ? Nie wiem.

... właśnie nauka znowu widzi swoje granice, że wielu naukowców dzisiaj mówi o konieczności istnienia czegoś skąd pochodzi całość rzeczywistości, i o potrzebie postawienie tego pytania na nowo. Wraz z tym rośnie też nowe rozumienie tego, co religijne; nie jako zjawiska mitologicznego o archaicznej naturze, lecz wypływającego z wewnętrznej koherencji ( spoistości ) Logosu. To właściwie to samo rozumienie, z jakim Ewangelia chce głosić wiarę. 

Jednak jak powiedzieliśmy, religijność musi na nowo zregenerować się w tym wielkim kontekście - i w ten sposób znaleźć nowe formy wyrazu i nasze sposoby rozumienia. Dzisiejszy człowiek nie pojmuje tak po prostu, że krew Chrystusa na krzyżu jest zadośćuczynieniem za grzechy. To wielkie i prawdziwe formuły, na które jednak nie już miejsca w naszej strukturze myślenia i w naszym obrazie świata. Musimy na przykład ponownie zrozumieć, że zło domaga się rzeczywistego przepracowania. Nie można go po protu odsunąć albo zapomnieć. Musi być przepracowane i przeobrażone od wewnątrz. 

- Co to oznacza ?

To oznacza, że rzeczywiście żyjemy w epoce, w której konieczna jest nowa ewangelizacja; w której Ewangelia powinna być głoszona w swojej wielkiej, ciągle aktualnej racjonalności, a zarazem głoszenie to winno mieć moc przekraczającą to, co racjonalne, aby docierać w nasze myślenie i rozumienie. 

Mimo tych wszystkich przemian człowiek pozostaje w końcu ciągle ten sam.Nie byłoby tak wielu wierzących, gdyby ciągle ludzie nie odczytywali w swoich sercach: Tak, to, co mówi religia, jest tym, czego potrzebujemy. Sama nauka, wyizolowana i zautonomizowana, nie wypełnia naszego życia. Jest pewnym elementem, który niesie z sobą wielkie rzeczy, ale sam zależy od tego, że człowiek pozostaje człowiekiem. 

Widzieliśmy, że postęp wprawdzie przyczynił się do wzrostu naszych możliwości, ale niekoniecznie do rozwoju naszego wymiaru moralnego i ludzkiego. Przeżywszy wielkie trwogi naszych czasów, dotrzegamy coraz wyraźniej, że musimy odnaleźć wewnętrzną równowagę i potrzebujemy także duchowego wzrostu.         

Benedykt XVI w rozmowie z Peterem Seewaldem "Światłość świata"   

 

Fragment komunikatu Komitetu Noblowskiego, z roku 2011, przyznającego Nagrodę Nobla z fizyki:    
        Odkrycia tegorocznych laureatów Nagrody Nobla z fizyki ujawniły,
        że natura Wszechświata jest w dużym stopniu nieznana  naukowcom. 
 

Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Kto nie potrafi pytać, nie potrafi żyć.  Życie niemal na pewno ma sens.

Albert Einstein:

Fizyka kwantowa ? Przecież to... działanie duchów na odległość. 
 

"Nic nie może cię zranić poza tobą samym. Jeśli fundamentem twojego życia jest Bóg - niech się dzieje co chce" 

Jan Chryzostom

 

"Pismo Święte mówi również o Duchu Świętym jako energeia, energii. Grecka energeia składa się ze słów en - po niemiecku "w", oraz ergon - "działanie". Oznacza ona siłę, która wpływa na działanie i przenika całe nasze postępowanie. (...)  Uwierzyć w swoje siły, to znaczy: polegać na tym, że Duch Święty przyjdzie nam z pomocą ze swoją dynamis i wzmocni naszą siłę. Możemy mieć nadzieję, że Jego energia wesprze naszą siłę i pomoże uporać się z kryzysem."   Anselm Grün

"Zawsze były wzloty i upadki. To też kiedyś minie"

prości ludzie

 

 Ten, który poza miastem został ukrzyżowany, poza miastem też przyszedł na świat.

Może to nam dać dużo do myślenia, wskazać na przewartościowanie dokonane w postaci Jezusa Chrystusa i w Jego orędziu. 

Od samego narodzenia jest On poza obszarem tego, co dla świata ma znaczenie i moc.

Jednak właśnie Ten pozbawiony znaczenia i niemocny okazuje się Kimś naprawdę mocnym. 

Tym, od którego w końcu wszystko zależy.    

Benedykt XVI  

 

 W dzisiejszej fizyce mówi się o pewnym rodzaju pola, które jest wytwarzane przez myślenie. Dzięki modlitwie zmienia się pole myślenia: w głębi łączy nas z innymi. Otwiera ona nowe możliwości myślenia, nie tylko w nas, ale także o w ludziach, za których się modlimy. (...) W modlitwie wchodzę w kontakt z wewnętrznym źródłem Ducha Świętego.  Anselm Grün.    Chuck Smith o depresji chrześcijan oraz Idącym obok Niosącym Pomoc  mp3

 

- Papież wierzy ciągle w to samo, w co wierzył, będąc dzieckiem ? 

... Ująłbym to tak: Proste jest prawdziwe - a prawdziwe jest proste. Nasza trudność polega na tym, że stojąc przed wielkim drzewem, nie zauważamy lasu; że wobec tak wielkiej wiedzy nie znajdujemy już mądrości. W tym sensie także Saint-Exupery w Małym Księciu ironicznie przedstawił intelekt naszych czasów, pokazując, że przeoczono to, co istotne, i Mały Książę, który nie wie o wszystkich "mądrościach", w końcu widzi więcej i lepiej.

Przez posłanie Chrystusa i Kościoła w sposób wiarygodny staje się nam bliska wiedza o Bogu. Bóg chciał wkroczyć w ten świat. Bóg chciał, abyśmy nie musieli Go szukać po omacku poprzez  fizykę i matematykę.  Chciał się nam ukazać. A mógł to zrobić tak, jak nam to opowiadają Ewangelie. Mógł On też w Zmartwychwstaniu stworzyć nowy wymiar egzystencji; mógł wkroczyć poza biosferę i pozanoosferę, jak określa to Teilhard de Chardin, i ustanowić nową sferę, w której może dojść do zjednoczenia człowieka i świata z Bogiem.   Benedykt XVI    papa info

 

nie klikaj na to !  mp3