Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Lakisz. Tell Lachisz

 

Na mapce na dole ( Wiki ) widzimy domniemane wędrówki niejakich Alanów wg Wikipedii. Widać na mapie, że odnaleziono ich ślady także w okolicach Panonii i Dalmacji. Historycy ustalili także ich wojskową współpracę z niejakimi Wandalami i Antami, także z tymi z nad Wisły. Alanowie, jak sądzimy wywodzący się od Alana, wnuka Noego, to także "łącznik" legend o Lechu, Czechu i Rusie. Mieli się oni wywodzić właśnie od Alana. Tak podają to nam nasi dawni kronikarze. 

Alanowie mieli także stanowić trzon państwa Chazarów, które rozwinęło się nad Morzem Czarnym (nazywane także Pontyjskim lub Syryjskim). W państwie tym głównym wyznaniem była religia mojżeszowa. To jasne zatem, że jego mieszkańcy wywodzą się ze Wschodu, Kaukazu, Izraela, Judy i Asyrii.  A to wyjaśnia dlaczego krainie Lecha dodawano perski przyrostek "stan", czyli kraj, państwo. Lechistan, jak Kazachstan, Turkmenistan, Afganistan itd..

Dawna Asyria to kraina semicka. Nie dziwi więc pokrewieństwo jej bliskowschodnich ludów, o których nie możemy mówić jak o narodach we współczesnym rozumieniu. Skoro i tak wszyscy jesteśmy "mieszańcami" i wędrowcami przez planetę, wędrówki tych ludów i ich stapianie się z innymi społecznościami to truizm, o którym jednak warto zawsze pamiętać. Skoro jeszcze Ibrahim ibn Jakub nazywał Morze Czarne Morzem Syryjskim, a rzymskie okolice i miasto Sirmium także jakoś dziwnie podobnie brzmią, wówczas mamy choćby językową poszlakę wędrówki pewnych rodzin czy rodów. 

Przedstawiona mapa wskazuje wielkie odległości, jakie przebyli potomkowie Alana, a raczej odnalezione po nich ślady w tych miejscach Europy, Azji i Afryki. A to już coś. Widzimy m.in. ich obecność na Bałkanach, w późniejszej Serbii i Chorwacji, zapewne w przyszłym kraiku czy grodzie Sirmium. To stamtąd, wg Długosza, miał wyruszyć na północ m.in. Lech. 

Serbowie podobno przybyli na Bałkany z Łużyc. A może na odwrót ? Ponadto tereny zajmowane przez Wiślan/Wandalów/Antów nazywano także, nie widzieć czemu, "Białą Chorwacją". "Biały" niegdyś oznaczał także "zachodni". Np. tak praLitwini nazwali Morze - Bałtis - Białe - a dla nich także zachodnie. 

Co ciekawe, najstarszy zapis nazwy Chorwatów, grecki Horouathos z II w. n.e., znaleziono w okolicach Morza... Azowskiego. A te, wiadomo, jest częścią Morza Pontyjskiego, czyli Syryjskiego.

Słowo tel (hebr.) lub tall (arab.) oznacza wzgórze lub kopiec. Lakisz nazywa się także Lachisz lub Tell-Lachisz. Czy możemy to rozumieć jako... kopce Lachów To tylko nieweryfikowalna hipoteza, która pozostaje nam w spadku ze wzgórzem Lecha (tel Lechisz?), "modą" na kopce nad Wisłą i w innych miejscach na całym świecie.  Spuścizna podobnej prehistorii.