Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 Ostatecznie większość naszych przodków to "mieszańcy".  

Ci, którzy sobie wyobrażają, że Polacy, czy też kultura polska, są w jakimś sensie "rodzime" dla ziem polskich,

mylą się tak samo, jaki ci, którzy sądzą, że Europa jest pierwotną ojczyzną  Europejczyków.  

 Norman Davies  "Boże Igrzysko - Historia Polski"

___

 

Cały czas jest podobnie. Łatwiej pisać i mówić o historii niż ją tworzyć.  

Być może brakuje nam także dystansu do naszych dziejów. A one są wciąż obecne w naszym zbiorowym, historycznym DNA. 

Chcemy czy nie chcemy dziedziczymy pewne geny, skrypt zbiorowych zachowań naszych przodków.

Od ponad 200 lat większości rodzin Rzeczypospolitej towarzyszy większy lub mniejszy niepokój o swój los. A może sięga on nawet dalej, do ogólnoludzkiego zarania dziejów.

____

 

   Przed Mieszkiem nie było tutaj próżni. Istniał tu spory kraj, z rodami, grodami i organizmem stanowym. Z rozwiniętymi wytwórczością, hutnictwem, kowalstwem i rolnictwem. Gospodarczo współpracujący z Imperium Rzymskim, którego kres doprowadził do depresji cywilizacyjnej także i tutejsze regiony... Mieszkańcy Lechistanu zapewne bardziej utożsamiali się ze swymi rodami i grodami niż stanem, czy państwem. Jak chyba wszędzie wówczas. Przecież do dziś znamy pojęcie „małej ojczyzny”.

    Słowian na tych terenach podobno poprzedzali Prasłowianie (Łużyczanie), a ich z kolei twórcy "kultury wstęgowej" czyli... Etruskowie vel Wenetowie. Badacze ustalają zasięg i czasokres trwania różnych kultur na tej ziemi. Społeczność na terenie tajemniczej krainy Schinesghe, jak ją nazwano w dokumencie „Dagome Iudex”, to przedziwna mieszanka, na którą złożyli się Łużyczanie, Weneci, Biali Chorwaci, Lędzianie, Morawianie, Bałtowie, Wikingowie, Słowianie, Germanie, Scytowie, Sarmaci i inne ludy. (...)

 Podobnie jak nazwa "Schinesghe" pozostaje tajemnicza, tak samo prapoczątki Lechistanu nikną nam z oczu. Badania archeologiczne wskazują jednak na to, że od bardzo dawna ziemie te były zamieszkane, uprawiane i eksploatowane. Nizinny charakter tych ziem, stosunkowo łatwych do przebycia, jest i był dość gościnny dla przybyszów zewsząd. Prapolska to oczywisty mix różnych kultur, w tym słowiańskiej, celtyckiej, etruskiej i tzw. ludów morza, być może pochodzących znad Atlantyku ( megality na Pomorzu)

    Wydaje się zatem, że było tutaj podobnie jak w innych miejscach na świecie. Pra-cywilizacja miała i tutaj swoje gniazda. Po kataklizmie tylko garstka dysponowała technologiami i umiejętnościami, które do dziś nas dziwią. Potop spustoszył Ziemię, potem nadeszło znaczne ochłodzenie i oczywisty regres cywilizacji. Pojawił się kult matek, bez których nie byłoby kolejnych pokoleń, a także obyczaje dość bliskie innym starożytnym. Czasami coś z nich możemy wydedukować, ale częściej pozostajemy bezradni...

    Badania prof. Witolda Hensela rzucają sporo światła na prehistorię tych ziem. Oddajmy mu głos: „W okresie ostatniego zlodowacenia ludzie tutaj potrafili produkować ,tworzyć sztukę, zbiorowo tańczyć, grać na instrumentach, wydobywać węgiel oraz organizować się społecznie” ("Polska starożytna" s. 25) „Przybyły znad Atlantyku zwyczaj grzebania w grobach z ogromnych kamieni - megalitach, dotyczył wyłącznie współrodowców. Maksymalny czas powstania owych grobów datuje się na ok. 3,6 tys lat p.n.e.”(tamże s. 125-129). „W kulturach wstęgowych, pucharów i amfor, czyli w tych najstarszych, znajdujemy dowody stosowania trepanacji czaszek. Procent wyzdrowień był nawet wyższy niż w czasach historycznych. Umiejętności "chirurgów" pradziejowych stały wyżej niż następnych” ( tamże s. 175).  -  fragmenty

___

Wydaje mi się zawsze, że dawny świat miał znacznie intensywniejszy i bardziej soczysty koloryt. 

Janusz Roszko

 

Ciąg dalszy tutaj - w krainie Schinesghea w niej tematy:

1. Bursztyn i tlen  2. Smok Wawelski czyli dino w Krakowie. Gryfy 3. Venaia i Wendowie ( Wandalowie ) 4. Megalithos czyli  duże kamienne obiekty

 5. Kopce Lachów czyli Tell Lachisz 6. Craccoa 7. Lech, Krak, Wanda i jarlowie 8. Xoszocz i denar Chrobrego 9. PoL(e)ska  ? 10. R1 A7 A7 czyli 35 % z nas 11. Dagome Iudex 

12. Dux baptizatur est 13. Tlaxcala   Psalm 22 w XIV wiecznej polszczyźnie mp3