Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Między nami Lechitami e-book EPUB/MOBI - fragmenty pdf

Król zginął czy zaginął ? Warneńska zagadka e-book EPUB/MOBI - fragmenty pdf

5000 lat temu i inne pradawne aktualności e-book EPUB/MOBI - fragmenty pdf

5000 lat temu i inne pradawne pytania - audio dawka mp3 - demo mp3 

Pozory mylą - audio dawka mp3 - demo mp3

 e-book infos zamówienia Virtualo

 

Pozory mylą

audio dawka mp3


1. Pozory mylą 2,15 min
2. Narzeczony pod lodowcem 1,20 min
3. Cito transeunt (muz) 3,15 min
4. Ave cezar? Ave poduszka! 0,47 min
5. Dr Blank Golden Gate i śmiech na  Utoya 4,01 min
6. Phantom pain (muz) 1,41 min
7. Inter alia (muz) 3,35 min
8. Nie lekceważ wierzycieli. Płać 1,49 min
9. Inskrypcja w Melitenie 0,59 min
10.Kaplica Sykstyńska - free entrance 2,16 min
11.Parter, zerówka i ZUS 4,49 min
12.Vip zone, czyli szkodliwa woda sodowa 2,42 min
13.Wieża Eiffle'a 2 poziom 3,49 min
14.Dziwny koniec ZSRR 2,40 min
15.Pako, spotkaj się ze mną 0,50 min
16.Terrena inhabitatio (muz) 2,26 min
17.Powietrze, czyli co ? 2,29 min
18.Zbiegi okoliczności 1,04 min
19.Suscepit me (muz) 3,55 min


Razem 49 min, (w tym 15 min muz)

demo mp3

5000 lat temu
i inne pradawne pytania

audio dawka mp3

1. Jaskinia ( muz ) 2,34 min
2. Zagadka niektórych dawnych map 3,22 min
3. Anomalia bałtycka z pytaniami 3,41 min
4. Czy Ramzes i Tutanchamon palili faje ? 3,05 min
5. Tektonika ( muz ) 4,45 min
6. Titicaca, Tiahuanaco i Wirakocza 4,08 min
7. Venaia, Wendowie, Venetowie 4,27 min
8. Nec plus ultra ? ( muz ) 3,16 min
9. Olbrzymi problem 4,57 min
10. Spotkania z drugim dnem 6,09 min
11. Zatopiony problem 3,53 min
12. Antarktikos ( muz ) 2,16 min
13. Pleio znaczy nawigować – Megalityczna hipoteza 4,23 min
14. Magellan się wygadał 1,55 min
15. Cieśnina AD 1520 ( muz ) 2,14 min
16. 5000 lat temu 6,38 min
17. Genesis 5 inaczej czytane i widziane 4,30 min
18. Biblothekos ( muz ) 3,22 min


Razem 69,58 min ( w tym 18,45 muz )

demo mp3 

 Face Algorithm 14 tracks mp3 

Tectonica 18 tracks mp3